آدرس دفتر مرکزی:

رشت ، خیابان سردار جنگل، مرکز آموزشی درمانی رازی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان
تلفن: 01333535116
    فاکس : 01333534951

 

آدرس محل اجرای کوهورت گیلان:

 صومعه سرا، جاده کسما، مرکز بهداشت شهرستان صومعه سرا

تلفن :  01344338636      

 

 آدرس اینترنتی:

 http://www.gums.ac.ir/cohort

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400